Trung tâm TT Thư viện » Giới thiệu sách mới

Giới thiệu sách mới

Thứ Ba, 29/09/2015 15:28

Trung tâm Thông tin - Thư viện xin trân trọng giới thiệu đến quý thầy, cô và các em học sinh - sinh viên Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ một số  đầu sách mới Trung tâm bổ sung được như sau:

 1. Bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới/ Lê Đăng Hà .- H.: Khoa học Kỹ thuật, 2011

2. Giải phẫu đầu – mặt – cổ/ Phạm Đăng Diệu .- Tp. Hồ Chí Minh.: Y học, 2012

3. Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa – gan mật/ Phạm Văn Năng, Phạm Văn Lình .- H.:Y học, 2014.

4. Bệnh nội tiết chuyển hóa/ Đỗ Trung Quân .- H.: Giáo dục Việt Nam, 2013.

5. Bài giảng giải phẫu học T.1,2/ Nguyễn Quang Quyền .- Tp. Hồ Chí Minh: Y học, 2013.

6. Bài giảng Nhi khoa T.1,2/ Nguyễn Gia Khánh .- H.: Y học, 2013

7. Atlas giải phẫu người: Phần nội tạng/ Mircea Ifrim; Nguyễn Kim Lộc biên dịch .- H.: Y học, 2004.

8. Độc chất học/ Trần Thanh Nhãn .- H.: Giáo dục Việt Nam, 2011.

9. Chẩn đoán hình ảnh Xquang/ Chu Văn Đặng .- H.: Giáo dục Việt Nam, 2012.

10. Hiến pháp năm 2013 của nước CHXHCN Việt Nam: Năm 2013 – 1992 – 1980 – 1959 - 1946.- H.: Lao động, 2014.

11. Dược lâm sàng – những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị T.1,2/ Hoàng Thị Kim Huyền, J.R.B.J. Brouwers .- H.: Y học, 2014.

12. Tư cách người cách mạng/ Hồ Chí Minh .- H.: Chính trị Quốc gia, 2012.

13. Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc/ Giàng Seo Phử .- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.
Tin khác