» Đảng ủy

ĐẢNG ỦY

Thứ Năm, 31/10/2013 03:04
Danh sách ban chấp hành Đảng bộ
Đ/c. Hà Thanh Hòa
(UVBTV - Bí thư Đảng bộ)

Đ/c. Hoàng Đức Luận
(UVBTV - Phó bí thư Đảng bộ)

Đ/c. Phạm Quốc Tuấn
(UVBTV - Chủ nhiệm UBKT)

Đ/c. Phan Thị Mai Hương
(
UVBCH Đảng bộ)

Đ/c. Hà Hương Lan
(UVBCH Đảng bộ)

Đ/c. Nguyễn Việt Hà
(UVBCH Đảng bộ)

Đ/c. Dương Quốc Toản
(UVBCH Đảng bộ)

Đ/c. Phạm Thị Hải Yến
(UVBCH Đảng bộ)

Đ/c. Nguyễn Thị Thanh Huyền
(UVBCH Đảng bộ)Tin khác